Stipendium

Utlysning

Musik- och teatersamlingarnas vänners stipendium 2023 för studier i Musik- och teatersamlingarna vid Statens musikverk.

Statens musiksamlingar är en veritabel guldgruva med enorma mängder musikinstrument, notmaterial, inspelningar, uppteckningar, scenografier, marionettdockor, affischer, fotografier, böcker. De och andra dokument och föremål längtar efter att bli synliggjorda.

Därför utlyser Musik- och teatersamlingarnas vänner för ett stipendium på 10.000 kronor för kunskapsutveckling kring kulturarvet rörande musik, teater, dans och dockteater, med utgångspunkt från föremål och dokument i Statens musikverks samlingar.

Stipendiet vänder sig till personal vid Statens musikverk, samt medlemmar i Musik- och teater-samlingarnas vänner, samt studerande vid högskolor och universitet.

Årets stipendiat utses av en jury bestående av representanter från Musik-& teatersamlingarnas vänner. Syftet är att resultatet i någon form ska publiceras på Musikverkets hemsida. Redovisning kan ske även på annat sätt, exempelvis i form av föreläsning, konsert, scenframställning eller motsvarande.

Ansökan ska precisera vilket specifikt kulturarv ur Musikverkets samlingar som den sökande vill undersöka, samt ange problemställning och/eller vilken historia/berättelse om detta kulturarv den sökande vill koncentrera sig på.

Sökanden bör kunna redovisa meriter inom området och/eller ange andra i sammanhanget relevanta referenser.

Ansökan ska skickas med post senast 31 december 2022 till:

Stefan Bohman, Magnus Ladulåsgatan 17, 11865 Stockholm eller via mail till: falk_bohman@hotmail.se

Besked om beviljat stipendium kommer att ges under januari månad 2023. Stipendiaten förväntas redovisa arbetet senast före utgången av 2023.


Skapa din hemsida gratis!