Valborg Lundbergs fond

Vad är Valborg Lundbergs fond? 

Musik- och Teatersamlingarnas Vänner förfogar över en fond upprättad 1947 - Valborg Lundbergs fond. 

Syftet är enligt testamente att avkastningen av kapitalet skall: 

"... bilda en fond, bärande mitt namn. Den behållna avkastningen av fonden skall användas till att främja vetenskaplig undervisning eller forskning, företrädesvis inköp av museala föremål". 

Från dessa fondmedel har under en lång följd av år gjorts inköp till Musikmuseets samlingar. Idag används fonden både till inköp av musikinstrument och andra musikrelaterade föremål, samt till forskning kring samlingarna via Musik- och teatersamlingarnas årliga stipendium.

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång