Aktuellt

Vindhäxor

Eva Lundqvist har arbetat med dans i större delen av sitt liv – i Sverige och utomlands. Mellan 1977-2013 skapade hon närmare 30 koreografier för Vindhäxor och grundade dansteatern Glashuset. På Musik- och teaterbiblioteket har vi nu mottagit Vindhäxors arkiv och kvällen bjuder på ett samtal mellan Eva och dansarkivarie Kajsa Sandström. 

Fri entré. Välkomna till: 

Musik- och teaterbiblioteket, Tegeluddsvägen 100

Torsdagen den 27 oktober klockan 17.30

Exklusiv visning av utställningen 

Grünewald – Konst och teater


Vi är mycket glada över att kunna erbjuda denna för våra medlemmar exklusiva visning av utställningen Grünewald – konst och teater på Prins Eugens Waldemarsudde. 

Fredagen den 21 oktober kl. 15 kommer överintendenten Karin Sidén att visa utställningen speciellt för oss – och då med särskild betoning på det material från Musikverkets/Scenkonstmuseets samlingar som finns med i utställningen – scenografiskisser bl.a.

Dag och Tid: Fredagen den 21 oktober kl. 15.00

Plats: Prins Eugens Waldemarsudde, Prins Eugens väg 6

Kostnad: Medlemmar betalar ett av oss subventionerat specialpris på endast 100 kr. 

Anmälan: Senast den 19 oktober till magnus.blomkvist@musikverket.se 

eller telefon 08-519 554 09

Bild: I, Grünewald, skiss till "Simson och Delila" på Kungl. Operan, Stockholm 1921

Inställt besök på Munkhättan!

Kära Vänner,

Onsdagens besök på Munkhättan 28/9, då Hans Erik Svensson och Mats Persson skulle berätta om klavikorden, måste pga sjukdom tyvärr skjutas upp till senare i höst.

På senaste styrelsemötet diskuterade vi de olika programförslagen: Klavikorden (nytta datum), Teatergruppen Narren och möjligheten att få en specialvisning av Grünewald-utställningen på Waldemars udde. Det enda som vi fastslagit är att årets julmingel kommer bli Torsdagen 15/12 på Biblioteket, Tegeluddsvägen 100. Tid och plats för de övriga evenemangen återkommer vi med så snart som möjligt!

Snopna men hoppfulla hälsningar från Styrelsen gm

Magnus

Första höstbreve

MMXXII

En liten påminnelse om Onsdagen den 28 September då vi är välkomna till museets magasin i Munkhättan för en presentation av museets klavikord som finns i samlingarna. Förra årets stipendiater Mats Persson och Hans Erik Svensson kommer då att visa och berätta om detta lilla, men högst användbara, instrument (som bl a J.S. Bach var förtjust i).

Tid och plats:

Onsdagen 28/9 kl 15.00 

Svensk Museitjänst, Gustaf De Lavals väg 12

För er som kommer med pendeltåget , så kan vi mötas vid Tumbastationens norra utgång (dvs EJ utgången mot Tumba Centrum) en kvart i tre. Pendeln från Norr kommer fram till Tumba 14.35, och pendeln från söder 14.40.

Anmälan skickas senast Måndagen 26/9 till Magnus gamla adress: magnus.blomkvist@musikverket.se

eller telefon 08 519 554 09


Under Oktober planerar vi ett evenemang kring 1970-talets progressiva teatergrupper med Richard Hoogland och några medlemmar ur teatergrupperna, Och senare under hösten ett program om Stockholms visor under 500 år och julmingel.

Mer om detta i nästa brev.

Glada hösthälsningar

Stefan Bohman

gm Magnus Blomkvist


P.S. Missa inte Prins Eugens Waldemarsuddes nya utställning om Isaac Grünewald - konst och teater som visas hela hösten!


Kära Vänner,

Nu börjar planerna för hösten klarna. Första evenemanget blir det från i Maj uppskjutna träffen i museets magasin i Munkhättan då Mats Persson och Hans Erik Svensson skall visa och berätta om klavikorden som finns i våra samlingar. Det blir på Onsdagen 28/9 kl 15.00..

Många av oss kommer väl med pendeltåget, så vi träffas vid Tumbastationens norra utgång (EJ mot Tumba centrum) en kvart före tre. (Adressen till Munkhättan kommer med nästa brev)

Anmälan skickas senast Måndagen 26/9 till Magnus gamla adress magnus.blomkvist@musikverket.se

Eller telefon 08 519 554 09.

Senare i höst kommer Rikard Hoogland hålla ett gemensamt seminarium med medlemmar ur teatergrupperna Narren,Teater 9 eller Fria Pro. Vilken det blir den första omgången är ännu inte fastlagt. Dessa samtal kommer att dokumenteras i ljud och bild för att sen komplettera deras arkiv som flyttades över till Musik- & Teaterbiblioteket för c:a tio år sedan. Framåt November planerar vi ett program om Stockholmsvisor under 500 år, och sen sedvanligt julmingel kring mitten av December. Om detta kommer det mer konkreta uppgifter i nästa brev..

Till dess önskar vi Er alla en riktigt skön och smittofri sommar

Glada hälsnignar

Stefan Bohman

gm Magnus Blomkvist

PS Scenkonstmuseet har en sevärd utställning med Christer Landergrens fotografier av artister inom jazzen, som rekomenderas!

Kära vänner!

När pandemin äntligen tycks vara i avtagande så dyker nya hotfulla farsoter upp...'

Men detta skall inte hindra oss från att ha vårt årsmöte som planerat!

Onsdagen den 20/4 kl 18 i Scenkonstmuseet Sibyllegatan 2. Förutom själva årsmötet får vi en visning av den aktuella utställningen Rena Rama Cirkusen på museet, samt dricka och blygsamt tilltugg

Dagordningen och 2021 års verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsplan bifogas med särskilt brev i början på April.

Senare under våren den 3/5 kommer äntligen Dan Lundberg och Robert Robertsson att tala om och sjunga Kåklåtar. Även detta evenemang kommer att ske i Scenkonstmuseet redan kl. 15.00!

Vårens sista evenemang blir ett studiebesök vid Munkhättan där förra årets stipendiat Mats Persson berätta om sin forskning kring klavikordet, såväl i tal som musik, tillsammans med Hans-Erik Svensson.

År 1771 grundades som bekant Kungliga Musikaliska Akademien, vilket innebar att Musik-& teaterbiblioteket blev 250 år! Detta firas bl a med en bok "Ett bibliotek i musikens tjänst"som precis kommit ut. Den kommer finnas till försäljning i samband med årsmötet, till vänskapspriset 250 Kr

Verksamhetsberättelse 2021

för

Musik- och teatersamlingarnas vänner (MTV) 2021

Styrelse och möten

Styrelse har under 2021 varit: Stefan Bohman (ordf), Roland Hoogman (vice ordf), Elisabeth Beijer Meschke (kassör), Magnus Blomkvist (sekreterare), Kjell Lööw, Ulf Hedberg, Rikard Hogland.

Styrelsen har under året haft sju möten.

Årsmöte avhölls den 22/4 per capsulam.

Verksamhet

Allmänt kan konstateras att verksamheten präglats av pandemin, som gjort att årsmötet fått hållas per capsulam och att möjligheten att ordna evenemang och verksamheter i samverkan med museet och Musikverket varit mycket begränsat.

Evenemang

Två evenemang har under året genomförts av MTV. Den 1/11 berättade Inga Lewenhaupt om Jenny Lind i anledning av hennes 200-års jubileum. Den 8/12 anordnades ett julmingel vilket besöktes av över 20 personer. Båda evenemangen hölls på Musikverkets nya lokaler Tegeluddsvägen 100.

Hemsida

MTV har under året på sin hemsida publicerat artiklar om delar av samlingarna: Marionettmuseet och Michael Meschkes donationer till Musikverket, "Marys Koffert" om Mary Skeapings tid som balettchef på operan, om Birgit Cullbergs balett "De sju dödssynderna".

Stipendiet

MTVs stipendium på 10.000 kronor för en studie över något ur Musikverkets samlingar har för 2021 tilldelats Astrid von Rosen. Styrelsen har utgjort jury för stipendiet.

Broschyr

MTV har påbörjat ett arbete med en broschyr som ett led i en medlemskampanj som är tänkt att påbörjas när pandemisituationen har förbättrats.

Stockholm 5/4 2022

Stefan Bohman Roland Hogman Elisabeth Beijer Meschke

Magnus Blomkvist Kjell Lööw Rikard Hoogland Ulf Hedberg

VGV för resultat- & balansräkning

Musik- och Teatersamlingarnas Vänner

Resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2021 Resultaträkning 2021

Inkomster

6 650,00

Utgifter

-2 316,21

Årest resultat

4 333,79

Balansräkning 2021

Saldo 31 dec 2020

8 108,90

Saldo 31 dec 2021

12 442,69

Årets resultat 2020

4 333,79

Balans

0,00

VÅRBREV MMXXII

Kära Vänner,

Pandemin gör det inte lätt att vara verksam och träffas. Ena efter andra evenemanget inställs, flyttas eller bara går upp i rök. Men vi i styrelsen försöker ändå att hålla viljan uppe och se ljust, eller åtminstone ljusare på framtiden.

Vid senaste styrelsemötet enades vi glädjande nog om en värdig stipendiat: Astrid von Rosen!

Med projektet "Scenografi som mångsinnligt kulturarv: Eric Axel Söderbergs skisser" vill hon lyfta fram en av Sveriges många nu nästan bortglömda scenografer som varit verksam runt om i Sverige under 1940-talet till 1960-talets början. Vi har i vår samling ett stort antal scenografi- och kostymskisser av honom, mycket från hans samarbete med Per Axel Branner på Nya Teatern i Stockholm. Men han har varit verksam både vid Riksteatern, Stadsteatrarna i Göteborg, Helsingborg och Uppsala inom de flesta genrerna. Eric Söderberg vidareutvecklade Knut Ströms nyskapande scenografi, och lyckades förverkliga den även på små scener med begränsade resurser. Projektet skall resultera i en digital presentation som just lyfter fram skatterna ur våra samlingar - och hoppeligen även i en "analog" utställning med originalen. https://www.gu.se/nyheter/scenografi-som-kulturarv-nytt-samarbete-med-musikverket

Som en ringa ersättning för fysiska evenemang så bifogas med detta brev Astrid von Rosens och Ester Szalczers fylliga analys av Carl Grabows scenografi till urpremiären av "Ett drömspel" 1907. Ett bidrag till senaste Dokumenterat nr 51 (som finns tillgängligt på Musikverkets hemsida, under Arkiv - Dokumenterat)

Glada hälsningar och förbli friska

Stefan Bohman

via Magnus Blomkvist

Julmingel!

Årets julmingel onsdagen 8/11 inleds med en rundvandring i de nya lokalerna vid Tegeluddsvägen 100. Sedan får vi en presentation av senaste årens stipendiaters arbeten med Marina Dermina, Mats Persson och Ulrika Gunnarsson - för att slutligen få sedvanlig mumma med tillbehör..

Tid och plats: Musik- & Teaterbiblioteket, Tegeluddsvägen 100, 1 tr upp (hiss finns) Onsdagen 8/12 kl 17.00. Anmälan till mig senast 3/12 magnus.blomkvist@musikverket.se eller tel- 08/519 554 09

Tegeluddsvägen 100 nås med bussarna 76, 72 eller 1. Buss 76 har hållplats Frihamnnsporten, som är alldeles utanför entrén. 72:an har hållplats vid Lindarängsvägen, som är alldeles vid hörnet Lindarängsvägen-Tegeluddvägen, ca 3 min promenad till vår entré. 1:an kommer norrifrån och har hållplats högre upp på Tegeluddsvägen, c:a 4 min promenad till vår entré.

Väl mött på julminglet!

Vänliga hälsningar

Stefan Bohman, via Magnus

PS Det är kanske tid nu att betala in nästa års medlemsavgift 200:- till PG 253286-9

Höstbrev MMXXI

Kära Vänner! Sent omsider (sannerligen sent) kommer här ett livstecken från oss. Dröjsmålet kan skyllas på flytten och pandemins vacklande hit och dit. Men nu tänker vi sätta igång!

Jenny Lind
Jenny Lind

Vi satsar på två evenemang – dels det sen länge uppskjutna Jenny Lind-jubileet med Inga Lewenhaupt, dels en kombinerad presentation och konsert med Kåklåtar från fängelser, med Dan Lundberg och Robert Robertsson.


Måndagen 1/11 Kl 17.00: Inga Lewenhaupt berättar om Jenny Lind och hennes eftermäle samt jubileet. Detta blir i den nya biblioteksexpeditionen på Tegeluddsvägen 100. Anmälan via e-post till: magnus.blomkvist@musikverket.se eller tel. 08 519 554 09 senast Fredagen 29/10.

Tisdagen 30/11 Kl 17.00: "Kåklåtar" med Dan Lundberg och Robert Robertsson. Även detta vid biblioteksexpeditionen på Tegeluddsvägen. Anmälan till Magnus, som ovan, senast Fredagen 26/11.

Onsdagen 8/12 Kl. 17.00 Julmingel i de nya lokalerna, med rundvandring och möjlighet att träffa senaste årens stipendiater som berättar om sina projekt. Tegeluddsvägen 100. Anmälan till Magnus senast Måndagen 6/12.


Tegeluddsvägen 100 ligger alldeles i början av Frihamnen vid Gärdet. Hållplatsen Frihamnsporten ligger mittemot entrén. Bussar 72 (Karolinska sjukhuset - Odenplan - Valhallavägen - Frihamnsporten) samt
Buss 76 (Ljusterögatan - Medborgarplatsen - Slussen - Nybroplan - Frihamnsporten)

Sommarbrev MMXXI

Kära Vänner! En liten lägesrapport från Musik- & Teatersamlingarna. 


Nu har alla museiföremål flyttats från Gäddviken till Munkhättan, efter att ha registrerats enligt alla konstens regler, och i många fall blivit fotograferade, så de smidigt kan hittas och hämtas fram vid behov. De är i stort sett hela teatersamlingen, med skisser, gravyrer, scenografimodeller, kostymer och andra mindre föremål. Så denna flytt har också inneburit en ordentlig genomgång av samlingarna och kompletterande registreringar i vår databas CALM. Dessutom är ett stort antal kostymer på väg in från Dramaten, som vi fått ta över, och inte minst de tysktillverkade teaterkostymerna från från förra sekelskiftet som ägdes av Knut Tivanders teatersällskap vilka hamnat i Helsingborgs stadsteaters magasin månad börjar hela biblioteket att flyttas från Torsgatan 19 till Tegeluddsvägen 100 intill Frihamnen. Vi håller tummarna för att flytten skall löpa fint, och att allt får plats i de nya magasinen. Det är inte bara böcker och noter, utan också tidskrifter och pjäsmanuskript från de senaste 400 åren! Hoppas att allt får plats i de nya magasinen - och framförallt hamna på rätt plats!

Slutligen flyttas arkivet från nuvarande adressen vid Gäddviken till Tegeluddsvägen 100. Arkivet omfattar både vanligt arkivmaterial som brev och protokoll, förteckningar och personliga pjäsmanus, men också en stor klippsamling från 1860-talet till 2000-talet, fotografier, affischer och programblad. Det är kolossala mängder som under våren pakats om i "måttsydda" kapslar så att de går in i de nya hyllorna. Teateraffischer från 1800-talets slut och framåt har nyregistrerats i arkivets repertoarregister CALMview, med alla medverkande.- Fram till idag har över 32.000 föreställningar registrerats...

När allt är på plats så skall vi få komma och se hur det tar sig ut i de nya fräscha lokalerna! Man räknar med att öppna för besökare under Oktober månad, så någon gång i slutet av Oktober eller November är vi välkomna. Men innan dess hoppas vi på det försenade Jenny Lind-evenemanget i Scenkonstmuseets lokaler. Dessutom planerar vi ett av tre evenemang kring de fria teatergrupperna vars arkiv donerats till oss: Teater Narren, Fria Proteatern och Teater 9.

Mer om detta och mer konkreta datum kommer med brev i början på hösten ,. Då förhoppningsvis kulturlivet kan återgå till mer normala förhållanden...

Till dess tillönskas en skön och glad sommar

Stefan Bohman 

Via Magnus Blomkvist 

Vårbrevet MMXXI

 Kära Vänner, angående årsmötet...

Denna pandemi tycks aldrig ta slut, så vi vågar inte hoppas på ett årsmöte på plats i Torsgatans kök. Istället blir det ett årsmöte "per capsulam" som i fjol. Dvs vi skickar pro forma kallelsen och bilagorna redan nu, med möjlighet att komma in med förslag och synpunkter i förväg, innan själva årsmötesprotokollet skrivs ner och skickas ut till alla efter den 22 April för godkännande.

Kallelse till årsmöte för Musik- & Teatersamlingarnas Vänner Torsdagen 22/4 2021 

Plats: Per capsulam

Dagordning

§1 Mötets öppnande
§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§3 Val av två justerare för mötet
§4 Verksamhetsberättelse från år 2020 (bilaga 1)
§5 Ekonomisk berättelse för år 2020 (bilaga 2)
§6 Revisorns berättelse
§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§8 Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
§9 Val av styrelsemedlemmar för det kommande verksamhetsåret
§10 Fastställande av medlemsavgiften
§11 Val av revisor
§12 Val av valberedning
§13 Verksamhetsplan för den kommande året
§14 Inkomna motioner
§15 Övriga frågor
§18 Mötet avslutas


Angående § 9 så har tyvärr Lena Hammergren sett sig tvungen att avsäga sig sin plats pga alltför många andra förtroendeuppdrag. Styrelsen föreslår då som ny styrelseledamot Rikard Hoogland, även han professor i teatervetenskap vid Stockholms Universitet. Han är själv helt införstådd och angelägen att få verka inom styrelsen.

OBS. För att aktivt medverka vid årsmötet bör man ha betalt in medlemsavgifen för år 2021, eller vara ständig medlem. Medlemsavgiften är 200:-./år PG-kontot 25 32 86-9, glöm ej att ange namn och adress / e-post under meddelande.

För att något ersätta våra evenemang har vi i styrelsen ett förslag att via Internet kunna ge ett kortare framträdande med ett föredrag. Detta skulle kunna ske via Zoom eller liknande. Inga Lewenhaupt ställer gärna upp och berättar om Jenny Lind-jubileet förra året och om vad senare tiders forskning har att erbjuda... Därför undrar vi om detta vore av intresse, kontakta oss i så fall, per e-post , så återkommer vi om datum och tid och länk till mötet, samt instruktioner hur det hela går till. Anmäl senast onsdagen 21/4 till Magnus på: 

magnus.blomvist@musikverket.se

Med detta brev medföljer en liten presentation av Mary Skeaping och det arkiv som vi fått in för att par år sedan. (Se länkarna nedan)

Glada hälsningar och behåll hälsan

Stefan Bohman 

gm 

Magnus

Vårbrevet MMXXI

MTV Verksamhetsberättelse MMXX

Mary's koffert

Mary Skeaping i arkivet

Förslag till kommande evenemang i framtiden postcorona

  • Hjalmar Bergmans, Wilhelm Stenhammars och Per Lindbergs samarbete med "Lodolezzi sjunger" på Lorensbergsteatern i Göteborg våren 1909. (Samarbete med Hjalmar Bergmansällskapet)
  • Jenny Lind 200 år, med Inga Lewenhaupt
  • Ludvig Josephsons betydelse för svensk regikonst inom opera och teater, med TiinaRosenberg
  • Kåklåtarna, med Dan Lundberg och Robert Robertsson
  • Skillingtrycken om barnamörderskorna, med Karin Strand
  • Svenska Baletten/ Ballets Suédois 100 år, ev med Erik Näslund...
  • Om Olle Adolphson, i samband med den nya boken av Jan Malmberg
  • Hur lät Bellman? Om Bellmans cister i bild, ord och ton.

Samt presentation av fjolårets stipendiaters projekt.

Skapa din hemsida gratis!