Musik- och Teatersamlingarnas Vänner

Musik- och Teatersamlingarnas Vänner (MTV) är en förening, vars huvudsakliga ändamål är att i olika former stödja, främja och sprida kunskap om alla de samlingar som ryms inom ramen för Musikverket.

Här finns fantastiska samlingar av musikinstrument, notmaterial, inspelningar, uppteckningar, scenografier, marionettdockor, affischer, fotografier, böcker och många andra dokument och föremål som tillsammans utgör ett omistligt kulturarv.

Föreningen arrangerar kontinuerligt olika evenemang i form av föredrag, studiebesök, och andra sammankomster.

 Vi bedriver också forskningssamarbete och vi ger därutöver ekonomiska bidrag, bl.a. till inköp av föremål till Musikverkets samlingar. Föreningen har också olika typer av samarbete med andra institutioner och föreningar med anknytning till musik- och teater.


Webbansvarig: 

Kjell Lööw 


Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång